Πυροπροστασία 2018

02 Jul 2018
Ενημερώνουμε τα Μέλη μας ότι οι πτήσεις πυροπροστασίας έχουν ξεκινήσει.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 2310 476000.