Νέο σόλο

28 Jun 2017
Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, πραγματοποίησε το πρώτο του σόλο ο μαθητής της σχολής μας Αλέξανδρος Παρασκευάς.
Άντε και γρήγορα στο πτυχίο Αλέξανδρε.