Νέες οδηγίες τροχοδρόμησης

02 Dec 2017ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΟΝ 10L-28R!
Σύμφωνα με το NOTAM A3140/17 Part 1 και 2, ισχύουν τα παρακάτω σενάρια τροχοδρόμησης προς (απογείωση) και από (προσγείωση) τον 10L-28R. Πιο απλά, ακολουθήστε την κόκκινη διαγράμμιση στην παραπάνω εικόνα!

THE TAXI SCENARIOS PRESCRIBED BELOW ARE EXPECTED TO BE FOLLOWED BY AIRCRAFT CREWS UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED BY ATC.

DEPARTURES 10L:
TAXI VIA TXL "C", HOLD SHORT RWY 16/34, EXP ATC INSTR TO CROSS RWY 16/34 AND RWY 10L, JOIN TXL "J", R.T. ON PARALLEL TWY, CONT TAXIING WBD TO HLDG PT RWY 10L.
DEPARTURES 28R:
TAXI VIA TXL "K", TO HLDG PT RWY 28R.

ARRIVALS 10L:
AFT LDG VAC LEFT AT THE END VIA TXL "K" TO THE ASSIGNED PARKING STAND.
ARRIVALS 28R:
AFT LDG VAC LEFT AT THE END, TAXI EBD VIA PARALLEL TWY, L.T. JOIN TXL "J", HOLD SHORT RWY 28R, EXP ATC INSTR TO CROSS RWY 28R AND RWY 16/34 JOIN TXL "C", TO THE ASSGN PRKG STAND.