Οδηγίες τροχοδρόμησης LGTS

02 Dec 2017


ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΤΟΝ 10L-28R!

Σύμφωνα με το NOTAM A3427/17, ισχύουν τα παρακάτω σενάρια τροχοδρόμησης προς (απογείωση) και από (προσγείωση) τον 10L-28R. Πιο απλά, ακολουθήστε την κόκκινη διαγράμμιση στην παραπάνω εικόνα!

THE FOLLOWING TAXI ROUTES ARE EXPECTED TO BE FOLLOWED, UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED BY ATC:

DEPARTURE RWY 10L
TAXI VIA C, ON C HOLD SHORT OF CLSD RWY 16/34 AND RWY10L
WHEN INSTRUCTED BY ATC, CROSS CLSD RWY 16/34 AND RWY10L
TAXI VIA J
CONTINUE RIGHT VIA PARALLEL TWY TO THE HOLDING POINT RWY10L.

ARRIVAL RWY 10L
VACATE LEFT VIA K OR VIA G (IF INSTRUCTED BY ATC)
TAXI TO THE APRON
PROCEED TO THE ASSIGNED PARKING STAND.

DEPARTURE RWY 28R
TAXI VIA K TO HOLDING POINT RWY28R.

ARRIVAL RWY 28R
VACATE LEFT AT THE END OF THE RWY
CONTINUE LEFT VIA PARALLEL TWY
JOIN J
HOLD SHORT OF RWY28R
WHEN INSTRUCTED BY ATC, CROSS RWY28R AND CLSD RWY 16/34
TAXI VIA C TO THE APRON
PROCEED TO THE ASSIGNED PARKING STAND.