Γενική Συνέλευση 2020

06 Feb 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλούνται τα Μέλη της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Νόμο και το Άρθρο 28 του Καταστατικού, καθώς και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε κατά την 3η συνεδρίασή του στις 18 Δεκεμβρίου 2019, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης που βρίσκονται έναντι του εμπορευματικού σταθμού στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ", για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1) Λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ.
2) Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού έτους 2019 και Προϋπολογισμού 2020.
3) Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2018 και 2019.
4) Προτάσεις με εγγραφή ομιλητών.
5) Απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από τις ευθύνες του.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τότε θα πραγματοποιηθεί δεύτερη (επαναληπτική) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020, την ίδια ώρα, στην ίδια τοποθεσία και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που θα παραβρεθούν.
 
Για το Δ.Σ. της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης
Ανέστης Μισαηλίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.