Γενική Συνέλευση 2019

10 Feb 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 
Καλούνται τα Μέλη της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 28 του Καταστατικού, καθώς και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση του στις 16 Ιανουαρίου 2019, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 στα νέα γραφεία της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης στον Αερολιμένα Μακεδονία (έναντι του εμπορευματικού σταθμού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.Έκθεση πεπραγμένων έτους 2018
2. Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού έτους 2018 και Προϋπολογισμού 2019
3. Προτάσεις με εγγραφή ομιλητών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τότε θα πραγματοποιηθεί δεύτερη (επαναληπτική) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, την ίδια ώρα, στην ίδια τοποθεσία και με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών που θα παραβρεθούν.
 
Για το Δ.Σ. της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης
 
Βασίλειος Κώστα
Πρόεδρος Δ.Σ.