ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020

13 Jul 2020
Όσοι χειριστές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πυρασφάλεια 2020, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία για περισσότερες πληροφορίες