Διοικητικό Συμβούλιο

  Επίτιμος Πρόεδρος: Χρήστος Γρ. Παπαζαφειρίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, η θητεία των οποίων λήγει το Φεβρουάριο του 2022, είναι τα παρακάτω:

(κλικ στο αξίωμα για αποστολή email)

 Ανέστης  Μισαηλίδης,  Πρόεδρος

  Νικόλαος  Δριβάκος, Αντιπρόεδρος

  Βασίλειος Μάζης, Γενικός Γραμματέας

 Αθανάσιος  Τσώρας, Ταμίας

  Γρηγόριος Κωταϊδης, Ειδικός  Γραμματέας

  Κωνσταντίνος  Κοντογιάννης, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων


  Νικόλαος Μαχαιρίδης, Έφορος Λέσχης & Υλικού

  Γεράσιμος  Κόκκαλης, Έφορος Εκπαίδευσης

  Δημήτριος  Βασιλακάκης, Έφορος Αεραθλητικών Δραστηριοτήτων