Διοικητικό Συμβούλιο

  Επίτιμος Πρόεδρος: Χρήστος Γρ. Παπαζαφειρίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, η θητεία των οποίων λήγει το Φεβρουάριο του 2020, είναι τα παρακάτω:

(κλικ στο αξίωμα για αποστολή email)

  Κενή θέση, Πρόεδρος

  Κενή θέση, Αντιπρόεδρος

  Βασίλειος Μάζης, Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Δριβάκος, Ειδικός Γραμματέας

  Γρηγόριος Κωταϊδης, Ταμίας

  Κενή θέση, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων


  Νικόλαος Μαχαιρίδης, Έφορος Λέσχης & Υλικού

  Κενή θέση, Έφορος Εκπαίδευσης

  Κενή θέση, Έφορος Αεραθλητικών Δραστηριοτήτων