Διοικητικό Συμβούλιο

  Επίτιμος Πρόεδρος: Χρήστος Γρ. Παπαζαφειρίου

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, η θητεία των οποίων λήγει το Φεβρουάριο του 2020, είναι τα παρακάτω:

(κλικ στο αξίωμα για αποστολή email)

  Βασίλειος Κώστα, Πρόεδρος

  Ευάγγελος Καϊμακάμης, Αντιπρόεδρος

  Βασίλειος Μάζης, Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Δριβάκος, Ειδικός Γραμματέας

  Γρηγόριος Κωταϊδης, Ταμίας

  Κενή θέση, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων


  Νικόλαος Μαχαιρίδης, Έφορος Λέσχης & Υλικού

  Ανέστης Μισαηλίδης, Έφορος Εκπαίδευσης

  Κενή θέση, Έφορος Αεραθλητικών Δραστηριοτήτων