Σχολή χειριστών

Η Σχολή Εκπαίδευσης Χειριστών Ιδιωτικών Αεροσκαφών (ΣΕΧΙΑ) της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης (ΑΛΘ), ήταν η πρώτη πολιτική σχολή εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών που λειτούργησε στην Ελλάδα με κωδικό έγκρισης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) GR-RF-001 και λειτουργεί ανελλιπώς από την ίδρυσή της το 1970, ενώ έχουν αποφοιτήσει από αυτήν εκατοντάδες χειριστές αεροπλάνων, πολλοί από τους οποίους εργάζονται σήμερα σε μερικές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες!

Η Σχολή είναι Εγκεκριμένος Φορέας Εκπαίδευσης (ΕΦΕ) με κωδικό έγκρισης EL-ATO-131 από την Υ.Π.Α. και ακολουθεί αυστηρά τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Εκπαίδευσης της EASA (European Aviation Safety Agency) που καθορίζονται από το Βασικό Κανονισμό (EC) No 216/2008 και τον Κανονισμό (EU) No 1178/2011, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν, βάσει των οποίων χορηγεί το Ευρωπαϊκό Πτυχίο Χειριστή Ιδιωτικών Αεροπλάνων PPL(A) (Private Pilot Licence Aeroplanes). Το πτυχίο αυτό είναι και η απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του χειριστή στους αεροπορικούς αγώνες που διοργανώνονται τόσο από τις εθνικές όσο και από τις διεθνείς αεραθλητικές ομοσπονδίες, ενώ αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω εκπαίδευσή του σε επαγγελματία. Επίσης, σαν κάτοχος αυτού του πτυχίου, ο χειριστής μπορεί να πετάξει με ελαφρά αεροπλάνα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και όχι μόνο.

Η εκπαίδευση στη Σχολή χωρίζεται σε δύο ενότητες, τη Θεωρητική Εκπαίδευση (εδάφους) και την Πτητική Εκπαίδευση (αέρος).
Η Θεωρητική Εκπαίδευση ξεκινά συνήθως από τα τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους και διαρκεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου του αμέσως επόμενου έτους. Διεξάγεται τα απογεύματα (18:00 - 22:00), δύο φορές την εβδομάδα (Δευτέρα & Τετάρτη), στις εγκαταστάσεις της ΑΛΘ που βρίσκονται στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" και περιλαμβάνει βίντεο προβολές, παρουσιάσεις, εξειδικευμένα βιβλία, αεροναυτιλιακά βοηθήματα, κ.λπ..

Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Εκπαίδευσης διδάσκονται οι παρακάτω 9 ενότητες μαθημάτων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) No 1178/2011:
 • Αεροπορικό Δίκαιο / Air Law
 • Διαδικασίες Πτητικής Λειτουργίας / Operational Procedures
 • Αρχές Πτήσης / Principles of Flight
 • Γενικές Τεχνικές Γνώσεις Αεροσκαφών / Aircraft General Knowledge
 • Επιδόσεις & Σχεδιασμός Πτήσης / Flight Performance & Planning
 • Αεροναυτιλία & Ραδιοβοηθήματα / Navigation & Radio Aids
 • Ανθρώπινες Δυνατότητες & Περιορισμοί / Human Performance & Limitations
 • Μετεωρολογία / Meteorology
 • Επικοινωνίες / VFR Communications
Τα μαθήματα γίνονται στη νέα, πλήρως εξοπλισμένη, αίθουσα Θεωρητικής Εκπαίδευσης της ΑΛΘ. Το κόστος αναγράφεται στην παρακάτω ενότητα "Διαδικασίες & Δικαιολογητικά".

H Πτητική Εκπαίδευση ξεκινά επίσης από τις εγκαταστάσεις της ΑΛΘ στο αεροδρόμιο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" και αποτελείται από τουλάχιστον 45 ώρες πτήσεων με τα αεροπλάνα της Σχολής, τα οποία είναι όλα εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα όργανα και συστήματα πτήσης, ενώ ακολουθείται ένα εγκεκριμένο από την Υ.Π.Α. Πρόγραμμα Πτητικής Εκπαίδευσης, το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ασφαλή εκπαίδευση.
Το κόστος για την Πτητική Εκπαίδευση ξεκινά από τις 7.650 € και εξαρτάται από τον τύπο του αεροπλάνου που επιλέγει ο μαθητής για την πτητική του εκπαίδευση, ενώ καταβάλλεται σταδιακά μετά από κάθε πτήση.


Μετά την επιτυχή αποφοίτησή του από τη Σχολή, ο μαθητής υποβάλλεται σε Γραπτές Εξετάσεις στις παραπάνω 9 ενότητες μαθημάτων, οι οποίες διενεργούνται στη Σ.ΠΟ.Α. (Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας) της Υ.Π.Α. Οι ερωτήσεις είναι της μορφής πολλαπλών επιλογών και το οριακό ποσοστό επιτυχίας για κάθε μάθημα είναι το 75%.

Πριν ο μαθητής προχωρήσει στην εξέταση αέρος, θα πρέπει να περάσει επιτυχώς και την εξέταση επιπέδου επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα, η οποία διενεργείται είτε στα εγκεκριμένα από την Υ.Π.Α. εξεταστικά κέντρα είτε σε αντίστοιχα εξεταστικά κέντρα μέσω διαδικτύου. Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα που απαιτείται για τη διενέργεια πτήσεων είναι το επίπεδο 4. Η Γραμματεία της σχολής μπορεί να σας καθοδηγήσει στις διαδικασίες για την εξέταση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις μπορείτε να βρείτε πατώντας ΕΔΩ και ΕΔΩ!

Τέλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, την επιτυχία του επιπέδου 4 στην επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας και αφού ο μαθητής έχει συμπληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία ώρες πτήσεων και κριθεί ικανός από τον εκπαιδευτή του, είναι πια έτοιμος για την τελική Εξέταση Αέρος και την απόκτηση του πτυχίου του, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στις καταστάσεις των Ελλήνων Αεραθλητών που τηρούνται από την ΕΛ.Α.Ο. (ΕΛληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία). Η εξέταση αέρος γίνεται με έναν από τους εγκεκριμένους από την Υ.Π.Α. εξεταστές αέρος.

Δικαιολογητικά και Προϋποθέσεις εγγραφής στη Σχολή
Διαδικασίες & Δικαιολογητικά
 • Εγγραφή στην Αερολέσχη Θεσσαλονίκης: 100 € εφάπαξ
 • Συνδρομή μέλους μαθητή (θεωρία & σχολική ύλη): 1.750 € εφάπαξ
 • Ετήσια συνδρομή μέλους χειριστή: 200 € ανά έτος
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για γενική χρήση (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π.)
 • Πιστοποιητικό Υγείας* Τάξης 2 από Αεροπορικό Ιατρικό Κέντρο (πριν την έναρξη της πτητικής εκπαίδευσης)
Προϋποθέσεις
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή ανώτερων σπουδών)
 • Γνώσεις Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Lower)
 • Ελάχιστη ηλικία 18 ετών
Τρόποι πληρωμής
Η πληρωμή της συνδρομής μέλους μαθητή μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε ως εξής:
 • Κατά την εγγραφή καταβάλλεται το δικαίωμα εγγραφής (100 €), η ετήσια συνδρομή μέλους χειριστή (200 €) και μέρος της συνδρομής μέλους μαθητή (250 €), δηλαδή, 550 € συνολικά.
 • Μέχρι το τέλος των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου καταβάλλεται και το υπόλοιπο της συνδρομής μέλους μαθητή, δηλαδή, τρεις δόσεις των 500 € έκαστη.
 • Το κόστος των πτήσεων καταβάλλεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο μετά από κάθε πτήση και, άρα, ρυθμίζεται από το μαθητή ανάλογα με τη συχνότητα που θα πετάξει.
Δείτε μια λεπτομερή ανάλυση του γενικού συνολικού κόστους απόκτησης πτυχίου, πατώντας ΕΔΩ!
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στη Σχολή, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της ΑΛΘ στο τηλέφωνο 2310 476000, ενώ, για απευθείας επικοινωνία με τη διεύθυνση της σχολής, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: am(παπάκι)aeroclub-tsl.gr
Τελευταία ενημέρωση: 01/06/2019


* Πιστοποιητικό Υγείας
Για την έναρξη της Εκπαίδευσης Αέρος, ο μαθητής πρέπει να κατέχει Πιστοποιητικό Υγείας Τάξης 2. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται από ιδιωτικά Αεροπορικά Ιατρικά Κέντρα, τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τη Γραμματεία της ΑΛΘ.