Σχολή αιωροπτεριστών

Στις εγκαταστάσεις της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης και με ευθύνη των μελών του Τμήματος Αιωροπτεριστών, μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν να πετούν με αιωρόπτερο, είτε για απλό αθλητισμό είτε για πρωταθλητισμό. Η εκπαίδευση ακολουθεί τα πρότυπα της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Αιωροπτερισμού (U.S.H.P.A) και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α).

Οι απόφοιτοι αιωροπτεριστές λαμβάνουν το διεθνές πτυχίο από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛ.Α.Ο), το οποίο είναι αναγνωρισμένο και από τη Federation Aeronautique International (F.A.I.), κάτω από την οποία υπάγεται το άθλημα και με αυτό το πτυχίο μπορούν να πετούν αιωρόπτερα σε όλο τον κόσμο.

Η εκπαίδευση στο αιωρόπτερο, κοινώς γνωστό και ως «αετός», ολοκληρώνεται σε 10 περίπου μαθήματα, θεωρητικά και πρακτικά, τα οποία διαρκούν συνήθως από 3 έως 5 μήνες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οι δύο (2) εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων που δημιουργούνται κάθε έτος, αρχίζουν συνήθως το Μάρτιο και τον Οκτώβριο.


Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία Μετεωρολογίας, τη χρήση ραδιοβοηθημάτων και λοιπών πτητικών οργάνων, τις βασικές αρχές πτήσης, την πτητική λειτουργία του αιωρόπτερου, ιστορικά στοιχεία και προέλευση του αιωρόπτερου, κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, νομοθεσία και κανονισμούς σχετικά με την πτήση, τεχνικές πτήσεων ανεμοπορίας, κανονισμούς και συμμετοχή σε αεραθλητικά δρώμενα και, τέλος, τις αγωνιστικές τεχνικές. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Τα πρακτικά μαθήματα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία των τεχνικών χαρακτηριστικών του αιωρόπτερου και των ηλεκτρονικών οργάνων (από τι αποτελείται, γιατί πετάει, πως συναρμολογείται, πως λειτουργεί, κ.λπ.), το χειρισμό του αιωρόπτερου, την από κοντά γνωριμία με τα φυσικά φαινόμενα που βοηθούν τον αιωροπτεριστή να πετάει και τις τεχνικές πτήσεων (ανεμοπορία, δυναμική ανεμοπορία, θερμικάρισμα, πτήσεις μακρών αποστάσεων, κ.λπ.). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται, αναλόγως με τον καιρό, στην περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη.

Η βασική εκπαίδευση τελειώνει με την ολοκλήρωση μιας πτήσης από το ύψος των 400 μέτρων υπό επίβλεψη, η οποία, όμως, προϋποθέτει την ολοκλήρωση 50 περίπου πτήσεων από χαμηλότερο υψόμετρο. Στο τέλος της βασικής εκπαίδευσης, ο αιωροπτεριστής υποβάλλεται σε γραπτές εξετάσεις πάνω σε όλη την διδαχθείσα ύλη, με ερωτήσεις της μορφής πολλαπλών επιλογών, όπου το οριακό ποσοστό επιτυχίας είναι το 75%.


Τέλος, ακολουθεί η προχωρημένη εκπαίδευση με πτήσεις κοντά σε έμπειρους αιωροπτεριστές, μέσα από τις οποίες παρέχεται ασφάλεια και εμπειρία ώστε να μπορέσει ο αιωροπτεριστής να πετάει και μόνος του. Μέσα από την πτητική συμπεριφορά και τις επιδόσεις του, ο αιωροπτεριστής ανεβαίνει σταδιακά τα επίπεδα από το 1ο μέχρι το 5ο, που είναι και το ανώτερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει κάποιος. Επιπλέον, από τους αιωροπτεριστές της Αερολέσχης Θεσσαλονίκης, παρέχεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση της ιδιότητας του εκπαιδευτή αιωροπτεριστών, με πτυχίο εγκεκριμένο από την ΕΛ.Α.Ο., που είναι και ο φορέας του αιωροπτερισμού στην Ελλάδα.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος, για να ξεκινήσει την εκπαίδευσή του, πρέπει να εγγραφεί μέλος στην Αερολέσχη Θεσσαλονίκης και να έχει ένα μέσο σωματικό βάρος αντίστοιχο με τη φυσική του κατάσταση. Ο αιωροπτερισμός, αν και δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα από πλευράς φυσικής κατάστασης, προϋποθέτει όμως μια μέση φυσική κατάσταση ανάλογη με το σωματικό βάρος, ώστε να μπορούμε να ανεβοκατεβαίνουμε τον εκπαιδευτικό λόφο κουβαλώντας τον αετό μας. Επίσης, απαραίτητη είναι και η διανοητική ισορροπία.

Για την εγγραφή στην Αερολέσχη χρειάζεται μια Αίτηση Εγγραφής Μέλους που γίνεται στα γραφεία της Αερολέσχης, συνοδευόμενη από δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Ταυτόχρονα καταβάλλεται το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής ύψους πενήντα Ευρώ (50 €) και η ετήσια συνδρομή αιωροπτεριστή ύψους πενήντα Ευρώ (50 €), ενώ το κόστος της εκπαίδευσης ανέρχεται στα πεντακόσια Ευρώ (500 €).

Το άθλημα του αιωροπτερισμού και ιδιαίτερα η εκπαίδευση σ΄ αυτό το θαυμάσιο άθλημα, ξεκινάει και τελειώνει με γνώμονα πάντα την απόλυτη ασφάλεια. Η εκπαίδευση, αν και σχετικά εύκολη και ανέξοδη, απαιτεί την αδιάκοπη συμμετοχή και θέληση μέχρι το τέλος των μαθημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άθλημα του αιωροπτερισμού πατήστε εδώ!